Jobbe hos oss?

Moster Elektro ønskjer å komme i kontakt med positive fagfolk som kan fylle 4 ledige 100% stillingar hos oss. Fagfolk me ser etter er; elektrikar, automatikar og svakstraumsmontør. Gjerne med 5 års erfaring eller mer. 
Godt fagarbeid og gode haldningar er særs viktig! Me opplever svært god tilgong på oppdrag og har flere større prosjekt som krev fleire fagfolk. 

© Moster Elektro AS, Mostravegen 561, 5440 Mosterhamn